PUNËDHËNËSIT, PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE LIGJI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI RAPORT VËZHGIMI

Commentaires fermés.